• 13 december 2012

    SJOERD DE HAAN -  Een van de belangrijkste landbouwarchieven die Tresoar in huis heeft, dat van de Friese Maatschappij van Landbouw, is onlangs door de auteur van deze bijdrage opnieuw geïnventariseerd. In deze inventaris zijn ook de bewaard gebleven stukken beschreven van de organisatie die tussen 1942 en 1945 werd geacht de belangen van de agrariërs te behartigen: het Friese filiaal van de Nederlandse Landstand. [...]