• 26 juni 2019

    Dizze spesjale útjefte fan Tresoar, dy't ek útkomt as nûmer 3 fan kultureel tydskrift 'de Moanne', ferskynt by de tentoanstelling 'Underweis - de reis fan it linnen', nei in idee fan Hennie Dijk - Stel. Alle abonnees fan 'de Moanne' krije dizze special tastjoerd mei 'de Moanne' nûmer 4.   Underweis - De reis fan it linnen Fan 29 juny o/m 10 augustus is yn [...]