• 14 juni 2016

    VANESSA SMITH -  Zondag 12 juni was de opening van de expositie 'Dwaaltijd'. In het met nieuwe parkdelen uitgebreide Natuur en Cultuurpark Vijversburg in Tytsjerk tonen 17 leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers hun werk. In deze natuurlijke omgeving komen de beelden goed tot hun recht: natuur en cultuur versterken elkaar. De tentoonstelling wil op deze laagdrempelige manier een breed publiek laten kennismaken met [...]