• 4 december 2013

    JAAP KROL -  Eltse moarn stek ik de drokke strjitte oer om in moarnsbrochje te iten by in bakkerij. Dêrnei wurde wy ophelle en sitte wy om in grutte tafel yn it gebou fan de Latvian Writers Union. De sesje fan sneon bestiet foaral út it yn de kunde komme mei. As jo jo belestingjild altyd kreas op tiid betelje (lykas my) tinke jo miskien: [...]