• 13 januari 2015

    EPPIE DAM -   Ik woe in lytse Marseillaise Ik woe in lytse Marseillaise, om mins en mienskip no oerein, mar koe de wurden amper lêze yn wazen ús temjitte slein. En noch sil ik yn tûzen bochten om kûgels en skerpsliperij te liif mei dy grize meldij: de frijheid fan geast hjir befochten. Dy’t fan de wierheid alles witte, se lizze dij koelbloedich plat, [...]