• 16 december 2014

    Met de oproep van de Moanne om te participeren in het ontwerp van een nieuwe collectie van letters en alfabet ontstaat een tweestrijd. Is het als ontwerper wel nodig om nog eens te kijken naar iets dat al zoveel vormen heeft aangenomen? Is vorm in deze vraag wel interessant? Hoe uniek, of pluriform deze ook mag worden of zijn. Wie vorm uit taal haalt, houdt klank over. [...]

  • 23 mei 2014

    Een door klanknabootsing gevormde betekenis op het platte vlak. Onomatopee.  

  • 21 april 2014

    Zoals Antonin Artaud in zijn ideeën voor het theater der wreedheid of 'Pour en finir avec le jugement de Dieu' taal onderzocht zonder zich daarbij te binden aan de kaders van onze taal, willen wij de letter ontwerpen zonder ons te bekommeren over een specifieke vorm. We kijken terug naar de beginselen van taal in zowel onze persoonlijke als onze wereldlijke geschiedenis.