• 29 februari 2016

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma sneon yn it programma ‘Op en út’ fan Douwe Heeringa. Live fanút kafee De Bak: - Josse de Haan, 'Reedride op glêd iis'. Elikser, Ljouwert 2016. 378 pagina’s http://www.elikser.nl - Arjen Fortuin, 'Geert van Oorschot. Uitgever'. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam 2015. 804 pagina’s http://www.vanoorschot.nl