• 25 augustus 2017

    ERWIN JANS -  Mijn eerste kennismaking met de poëzie van Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) was zijn optreden midden jaren negentig van de vorige eeuw in de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg waar hij onder andere Het Vaderpaard voordroeg. Ik heb Hettinga dus eerst in het Fries gehoord en daarna pas in het Nederlands gelezen. Dat zijn twee verschillende ervaringen. Twee manieren om door Hettinga’s poëtisch landschap te [...]

  • 22 april 2014

    Bêste Marco, De stim fan Tsjêbbe Hettinga weaget troch de seal as in tsjerkeklok troch in rûzige nacht, mar fierder kin de foarstelling Faderpaard dy't ik jûn op tv sjoch, my net altefolle boeie. It sjocht der moai út, dêr net fan, mar wat dizze gearstalling fan lietsjes, acts en optochten my no krekt fertelle wol ûntgiet my folslein. Hawar, dat sil wol komme om't [...]