• 4 maart 2020

    ERIC AUGUSTEIJN -    Eilaun, wat is ’t dat ús sò nooi is? It jepste wazze fan dyn siel? De rup van wylpe yn ’e jaune? De stiere yn de tjost’re nacht? It raze fan see, wiin en wolken? It straun mooi altyd steeuwend saun? Geur en gelút fan’t wad by êve? De kleur en geur fan flejekrieuwd? Af aik de mienskip fan ’e minsken? Behilpsum sorge [...]