• Cor Hospes en Ritsko van Vliet

    11 augustus 2023

    In deze podcast is Cor Hospes de gast van Ritsko van Vliet omdat mede-host Anita Terpstra op vakantie is. Cor is expert op het gebied van contentmarketing en storytelling. Het interview mondde uit in een passievol betoog over de essentie van het schrijven. Wat zoal voorbijkomt: - Wat is een goed verhaal? - Cor vindt de hedendaagse Nederlandse literatuur matig. - Waarom kiest hij voor 'Song [...]

  • 13 maart 2015

    BERT DE JONG -  Wurket Fryslân as in neidiel? Earder iepenet it doarren oer de hiele wrâld hinne. Hoe dan ek, it moat wol oars. Grinzen soenen foar de Friezen eins net bestean moatte. Sûnder soe Fryslân mear kânsen hawwe yn de gruttere wrâld, miene in tal foaroansteanden. It is de globalisearring dy’t in oanslach docht op de regionale identiteit, of leaver de Fryske identiteit. [...]