• 8 april 2015

    HENK WOLF -   Vandaag las ik een artikeltje waarin sprekers van het Nederlands er geducht van langs kregen, omdat ze de slot-n in meervouden zoals ziekten en mannen niet meer zouden uitspreken. De schrijver meende zelfs dat dat te verklaren was doordat de spraakorganen van de Nederlanders de afgelopen decennia minder zouden zijn geworden. De spelling zet ons inderdaad een beetje op dat spoor. [...]