• 27 oktober 2014

    Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma ôfrûne sneon yn it programma 'Op en út' fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslan, fanút kafee De Bak yn Ljouwert:   - De tsien fan Martens Afke troch Dick Matena. Nei it boek fan Nynke fan Hichtum. Utjouwerij Personalia, Leens 2014. - Arjen Mulder, Wat is leven? Queeste van een bioloog. De Arbeiderspers, Utrecht-Amsterdam-Antwerpen, 2014. - Ian McEwan, De kinderwet. [...]

  • 13 januari 2014

    SANNE VAN DER HEIDE - Harm Wijbenga is kunstenaar en werkt in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Ik ging bij hem op bezoek. Bekijk de video.