• 25 augustus 2017

    ERWIN JANS -  Mijn eerste kennismaking met de poëzie van Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) was zijn optreden midden jaren negentig van de vorige eeuw in de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg waar hij onder andere Het Vaderpaard voordroeg. Ik heb Hettinga dus eerst in het Fries gehoord en daarna pas in het Nederlands gelezen. Dat zijn twee verschillende ervaringen. Twee manieren om door Hettinga’s poëtisch landschap te [...]

  • 6 september 2013

    Hjoed ferskynt yn de Moanne in bydrage fan Klaas van der Hoek oer de nominaasjes fan de Gysbert Japicx-priis 2013. De ôfrûne dagen alle dagen in diel fan dit spannende fúljeton online en hjoed it lêste diel.   KLAAS VAN DER HOEK -  Ik haw de dream yn en de skyn It oeuvre fan Tsjêbbe Hettinga (1949-2013), ûntstien oer in tiidrek fan fjouwer desennia, hat gâns ûntjouwing [...]

  • 9 maart 2007

    ERNST BRUINSMA - Part út: 'Tsjêbbe Hettinga en de canon in Friesland', yn: Philologia Frisica 2005. Fryske Akademy, Ljouwert, 2007 Tsjêbbe Hettinga debuteerde in 1971 met een gedicht in het tijdschrift Alternatyf en in De Strikel verscheen het gedicht waarmee hij dat jaar de Rely Jorritsma prijs won. In nauwe samenwerking met de dichter Jelle Kaspersma, een schoolvriend, publiceerde hij in 1973 de debuutbundel Yn dit lân, [...]