• 10 juli 2015

    ARJAN HUT -  De nije bondel fan byldzjend keunstner en skriuwer Wilco Berga is in twataligen, mei 32 gedichten yn sawol in Nederlânske as in Fryske ferzje. Inkeld de titel is mar yn ien taal: 'Allinne en yn koar'. It is in tagonklike, muzikale bondel wurden, mei fersen dy't op de grins fan liettekst en poëzy omdangelje Al bin ik net in leafhawwer fan meartalige [...]