Skriuw mei oan ‘de Moanne’ op it UIT-Festival!

Publisearre op 29 augustus 2017

‘de Moanne’ iepenet op it UIT-Festival op snein 3 septimber yn de Ljouwerter Prinsetún in âlderwetsk redaksjelokaal. Tritich sitplakken en likefolle âlderwetske typemasines. Elkenien kin oanskowe en meiskriuwe oan ‘de Moanne’. Diel dyn resinsje fan de foarstelling dy’tst sjoen hast, skriuw in gedicht, in ferhaal en skriuw mei!

Tegearre mei it publyk, stedskeunstner Jamila Faber, de Uitkijkers fan Leeuwarden Studiestad, Marit de Weerd, Arjan Hut en striptekener Skelte Braaksma meitsje wy in unike UIT-útjefte fan ‘de Moanne’. De spesjale útjefte sil yn in oplage fan 1.500 eksimplaren ferskine en ferstjoerd wurde nei alle abonnees fan ‘de Moanne’.

Wy sjogge dy graach op it UIT-Festival!

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels

  • Kategory: Live

    De twadde Moanne Live fan dit jier wurdt holden op woansdei 7 maaie yn gearwurking mei de Fryske ôfdieling fan de Orde van den Prince. Dit [...]

  • Kategory: Live

    Folle bak justerjûn op de twadde Moanne Live fan 2014 yn gearwurking mei de Fryske ôfdieling fan de Orde van den Prince mei as boeiende gast prof. [...]

  • Kategory: Live

    Yn de muzykkoepel tsjinoer De Koperen Tuin yn de Prinsetún fan Ljouwert presintearren de Moanne en Tresoar tidens it UITfestival Ljouwert Fryslâns meast bysûndere dichters: Sannemaj Betten, Elmar Kuiper, Jan Ketelaar, [...]