De Moanne 06

Publisearre op 28 december 2022

De Moanne 06, de lêste edysje fan 2022, is út! Mei Pauperdichters, Goffe Jensma, Jilt Jorritsma, Patrick Lautenbach en folle folle mear.

redaksje
Arjan Hut, Bert de Jong, Raymond Muller, Marleen Stoelwinder, Eelco Venema

tekst
Erik de Boer, Jacco de Boer, Albert Bouwman, Marja Dijkstra, Joana Duarte, Onno Falkena, Anne Graswinckel, Bert de Jong, Marita de Jong, Jilt Jorritsma, Pytrik Lautenbach, Raymond Muller, Hindirk Hannema, Huub Mous, Sarah Sötemann, Sven
De Swerts, Gabrielle Terpstra, Alwin van der Toorn, Eelco Venema, Linda Vermeeren, Bert de Vries, Jens de Vries, Oeds Westerhof, Baukje Wytsma

byld
Marleen Annema, Natalia Balanina, Erik de Boer, Eva Bours, Jeroen van de Bovenkamp, Bastiaan Brand, Marja Dijkstra, Maarten Dikken, Jacob van Essen, Wilma Frankema, Heleen Haijtema, Alina Lupu, Tryntsje Nauta, Welmoed Riemersma, Sarah Sötemann, Marleen Stoelwinder, Jantina Talsma, Gabrielle Terpstra, Alwin van der Toorn, Jens de Vries

Kategory
Tags

Gjin tags

Diel dit artikel!