• 6 april 2011

    HUUB MOUS -  Friese culturele ambities in Europees perspectief Is de regio in opkomst? Die vraag staat centraal in de meest recente uitgave van Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid. Het is een prikkelende vraag, zeker voor Friesland, in deze verwarrende tijd van enerzijds een toenemende globalisering en anderzijds een groeiend verlangen naar een meer lokaal en regionaal gewortelde identiteit. Het Concertgebouworkest speelt niet [...]

  • 1 maart 2005

    KAREN BIES – In nij Fries Museum is kommendewei, as it oan Cees van ’t Veen en syn meiwurkers leit. It ûntwerp fan arsjitekt Hubert Jan Henket is der, oan de Turfmerk wurde de plannen fierder útwurke. It wachtsjen is noch op de polityk, want in nij museum betsjut tagelyk in werynrjochting fan it hiele Ljouwerter Saailân. Dizze maitiid falt it beslút. It is noch [...]