• 22 juni 2013

    Friese tuinarchitect aan vergetelheid onttrokken Vrijdag 14 juni organiseerde Landschapsbeheer Friesland in De Koperen Tuin in Leeuwarden het mini-symposium 'De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp'. Centraal stonden de uitkomsten van de door LBF geïnitieerde en begeleide inventarisatie van 40 van de oorspronkelijke 308 Vlaskamptuinen in Fryslân. Naast de onderzoeksresultaten, was er aandacht voor de presentatie van het boek van Aly van der Mark over 6 [...]