• 22 september 2013

    Datum: 22 september 2013 Lokaasje: Sint Salviuskerk (D’ Âlde Wite), Plak: Tsjerkebuorren 1 te Dronrijp Kaarten:  € 20,-- te bestellen door een email te sturen naar: concerten@coopmanshus.nl en door gelijktijdig het verschuldigde bedrag over te boeken op rekeningnummer 29.49.65.858 t.n.v. Stichting Museum ’t Coopmanshûs Franeker. U kunt ook vanaf een half uur voor aanvang van het concert plaatsbewijzen kopen in de kerk.   Voor meer informatie, ook over de [...]