• 11 april 2018

    ELSKE SCHOTANUS - Twa dagen wurke Piiptsjilling, besteande út Mariska Baars, Jan Kleefstra, Romke Kleefstra en Rutger Zuydervelt, gear mei trije Belgyske musisy dy’t foar in pear dagen as artist in residence nei Fryslân kamen, ûnder de titel FEAN ynspirearre troch it tema feangrûn. Yn plak fan in tsjustere, tryste opnamestudio te kiezen foar it artistike klankprojekt mei Joachim Badenhorst, Sylvain Chauveau en Annelies Monseré, [...]