• 15 mei 2014

    HENK WOLF -  'Studinten skriuwe striemin Nederlânsk' stond er op 29 april op itnijs.nl. De kop vatte de conlusie samen van een onderzoek dat Mik van Es en Anouk van Eerden hebben uitgevoerd onder Nederlandse eerstejaarsstudenten. Ze hebben de kwaliteit laten beoordelen van teksten die de studenten hebben geschreven. Die kwaliteit was allesbehalve hoog: op de universiteit maakten studenten per pagina gemiddeld zo'n veertig fouten, [...]