• 8 januari 2020

  SJOERD VAN METEREN -    NAWOORD ‘De kleur van riet is de kleur van hooi. Blankheid. En de geur van hooi. Dat weet ik zo nu en dan toch maar mooi op te roepen. Dat ken ik uit mijn kinderlijkste kinderjaren.’ Als ik zeg dat ik zijn fantasie over zijn eigen dood zo mooi vind, vertelt hij hoe hij als kind langs het riet rende. [...]

 • 30 mei 2019

  B.C. EPKER - Afscheidsrede voor Zoltin Peeter (1942-2019) Zoltin Peeter werd docent op de AKI (academie voor beeldende kunst in Enschede) halverwege jaren tachtig. Vijf jaar later (in 1990) begon ik daar te studeren. Ik leerde Zoltin kennen in het tweede studiejaar bij de vakgroep 'Gemengde Media/voorheen Grensverleggend Onderzoek'. Na het tweede jaar verloor ik hem een tijdlang uit het oog maar in het laatste [...]

 • 10 november 2016

  BAUKE TUINSTRA -  Afgelopen donderdagmiddag reed een Landrover met daarin het lichaam van Gunnar Daan van zijn huis, de boerderij 'Donia Sathe' in Oosternijkerk naar het crematorium in Marsum. Dat gebeurde na een middag in een met familie, vrienden en collega's gevulde schuur, waar het leven van Gunnar werd gevierd. Gunnar lag in zijn oude kajak, zijn Drascombe 'Gig' stond met vol tuig in de [...]

 • 27 maart 2014

  NIELS LAHUIS – De Sneker Noorderkerk is aankomende zondag het decor voor een bijzondere uitvoering van het Amsterdamse Vondelkwartet. Het viertal strijkers voert de werken uit van de Friese componist Paulus Folkertsma. De in 1972 overleden Folkertsma stond bekend als een markant musicus die aan het begin stond van een nieuwe bloeiperiode. Hans Algra, coördinator van organiserende partij het Frysk Muzyk Argyf, legt het bijzondere [...]

 • 11 februari 2014

  JANNEKE BERGSMA, HANS BRANS -  Sûnder kultuer gjin mienskip. Sûnder Frysk gjin Fryslân. En wêr moetsje taal en mienskip elkoar yntenser as foar it fuotljocht fan it Frysktalich toaniel? Lykwols is de iennichste literêre priis foar oarspronklik, Frysktalich toaniel – de Fedde & Martha Bergsma Priis – net ynsteld troch de provinsje, in gemeente of in Fryske kulturele stifting, mar troch in Hollânske partikulier. Wa wie [...]

 • 10 maart 2013

  DAVID VAN REYBROUCK -  'Laat de poëzie een troost zijn', schreef iemand op Facebook nadat ik mijn droefenis had geuit over het plotse overlijden van Tsjêbbe Hettinga. Ik heb het geprobeerd. Donderdagnacht, enkele uren na zijn dood, kroop ik in bed met Evening/Equinox, zijn nieuwste bundel die hij me dit najaar nog had gestuurd. Troost? Vergeet het. De verzen van de grootste naoorlogse dichter uit [...]

 • 8 maart 2013

  PIET GERBRANDY - Yn memoriam Tsjêbbe Hettinga (foto: Henk Brinkman) ‘Oan swarte stielkabels hawwe de bokken / De nacht boppe see en haven úttakele’. Toen ik in 1995 voor het eerst de cd opzette die bij de tweetalige bundel Vreemde kusten/Frjemde kusten hoorde en deze twee regels over me heen liet komen, wist ik niet alleen dat hier een groot dichter aan het woord was, maar besefte [...]

 • 16 maart 2011

  Yn de kommende ‘Moanne’ stean wy wiidweidich stil by it ferstjerren fan Trinus Riemersma, grut skriuwer, oprjochter fan de Koperative Utjouwerij en âld-redakteur fan Trotwaer. Dan pleatse wy ûnder oaren in tal brieven dy’t Josse de Haan him in tal jierren lyn skreaun hat. Derfan pleatse wy no ‘Brief 3’. De redaksje     Brief 3 nije wyn past net by âlde sekken wy moatte [...]