• 4 juni 2014

    De Fryske haadstêd wol foar ien miljoen euro in ikoanysk byld bouwe litte. It moat in unyk werkenningspunt foar Fryslân en Ljouwert wurde. It byld sil in plakje krije moatte oan de Heak om Ljouwert en moat uterlik yn 2017 klear wêze om der yn 2018 mei te pronkjen. de Moanne is benijd wat foar jo in ikoan is. Foar Fryslân of yn bredere sin. Stjoer [...]