• 9 maart 2007

    ERNST BRUINSMA - Part út: 'Tsjêbbe Hettinga en de canon in Friesland', yn: Philologia Frisica 2005. Fryske Akademy, Ljouwert, 2007 Tsjêbbe Hettinga debuteerde in 1971 met een gedicht in het tijdschrift Alternatyf en in De Strikel verscheen het gedicht waarmee hij dat jaar de Rely Jorritsma prijs won. In nauwe samenwerking met de dichter Jelle Kaspersma, een schoolvriend, publiceerde hij in 1973 de debuutbundel Yn dit lân, [...]