• 16 april 2014

    LIUWE H. WESTRA -  It is al wer in hiel hoart lyn, Knielen op een bed violen fan Jan Siebelink. It súkses, de priis, de toernee, wy witte it allegear. Wat ik yn dit essay dwaan wol, is omtinken freegje foar in blyn plak yn ’e krityk. Ik sis fuort, dat it gjin dwaan allyk wêze soe om alle resinsjes of oare besprekkerij fan dit [...]