• 27 februari 2015

  ARJAN HUT -  “Do dochst alles op entûsjasme en sa giest troch en troch oant it net mear kin”, sei Grytsje Klijnstra op in gegeven stuit. It petear, dat net al te flot losbrekke woe, gie oer Kulturele Haadsted 2018 en de (ûntbrekkende) kulturele fyzje en it (noch ûndúdlike) belied foar nei 2018. Klijnstra wie de jongste oan tafel, dêr't ek Academie voor Popcultuur-directeur Albert van der [...]

 • 30 januari 2015

  ARJAN HUT -  Bûten stoarme de winter om it Ljouwerter stasjon, mar nettsjinsteande it waaralaarm streamde de boppekeamer fan Kafé Wouters tsjin fiven moai fol foar de twadde edysje fan 'Een trein later'. It wie dan ek poëzydei, in dei dat de wiere kulturele fynpriuwers, de leafhawwers fan it marzjinale en de fuortstipers fan it obskuere, de eleminten trotseare om harren ris noflik te ferwûnderjen. [...]

 • 12 maart 2014

  NIELS LAHUIS -  Het aankomend weekeinde staat Leeuwarden in het teken van het Boekenbal voor Lezers. De afsluiting van de 79e Boekenweek wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd, na eerdere edities in Deventer en Tilburg. Een bijzondere aangelegenheid want met onder andere Tommy Wieringa, Bert Wagendorp, Redmond O’Hanlon, Das Magazin en Spinvis, biedt het Boekenbal voor Lezers een breed programma aan voor de [...]

 • 27 februari 2014

  FROUKJE SIJTSMA -  Bûten de bewende paden doarre te tinken en midden yn de mienskip stean. Dat binne neffens de ûndernimmers Gelly Talsma en Hilda Boesjes-Beljon twa belangrike yngrediïnten foar suksesfol ûndernimmerskip yn de kulturele sektor. De twa froulju binne al jierrenlang warber op it mêd fan keunst en kultuer. Talsma as direkteur fan De Culturele Onderneming yn Ljouwert en Boesjes as direkteur fan de [...]