• 12 maart 2015

    GERARD DE JONG -  Bilkerts. Ze hebben een eigen taal, eigen woordenboek, een eigen cultuur. Ze voelen zich anders dan hun streekgenoten in deze kleine provincie en ontlenen trots aan hun taal en cultuur. En waag het niet Bilkerts Friezen te noemen. Maar wat maakt een Bilkert tot een Bilkert? Wat houdt dat ‘Bildts aigene’ eigenlijk in? En heeft de Bildtse taal toekomst? Kees Kuiken [...]

  • 12 maart 2013

    HENK WOLF -  "Gearticuleerd een dialect spreken is vrijwel onmogelijk." Ik citeer hier een zekere Wim van Ingen, blijkbaar een deskundige op het gebied van articulatie. Foneticus is hij vermoedelijk niet, dan had ik zijn naam wel gekend, dus waarschijnlijk is hij logopedist of neuroloog en verwijst hij naar opzienbarend nieuw onderzoek waarover in de taalkundige vaktijdschriften nog niet gepubliceerd is. Van Ingen presenteert zijn [...]

  • 1 november 2009

    REITZE JONKMAN -  Jacomine Nortier, wittenskiplik meiwurker oan it Institute of Dutch Language and Culture fan de Universiteit Utert, hat in soarte fan boek skreaun dat net sa faak ferskynt yn Nederlân. It is in boek dat opkomt foar de meartaligens yn Nederlân yn it algemien, mar dêrby net útgiet fan de frjemde talen lykas it Ingelsk. Sy begjint krekt by it belang fan de [...]