• 29 mei 2015

  De advyskommisje fan de Gysbert Japicx-priis 2015 hat 12 boeken nomineard foar de priis. Op 1 juny wurdt dizze 'longlist' werombrocht nei in rychje fan 3 titels. Dêr sil de Moanne wiidweidiger omtinken oan jaan. Yn it dossier oer de Gysbert 2015 resinsjes en in tal koarte fragen oan de nominearde auteurs. Net elkenien woe meiwurkje of antwurd jaan op de fragen. Besjoch hjir it dossier oer [...]

 • 30 januari 2015

  Dizze boeken bespruts Ernst Bruinsma yn 'Op en út' fan Douwe Heeringa, by Omrop Fryslân: - Anne Feddema, 'De triennen fan Cheetah'. Afûk, Ljouwert 2014, Boek fan de Moanne febrewaris. - Ester Naomi Perquin, 'Binnenkort in dit theater'. Van Oorschot, Amsterdam 2014. www.vanoorschot.nl - Joris van Casteren, 'Het station'. Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam 2015. www.lubberhuizen.nl

 • 28 augustus 2014

  De tredde Moanne Live dit jier stiet yn it teken fan de presintaasje fan de nije ferhalebondel 'De triennen fan cheetah' fan Anne Feddema en de nije roman fan Josse de Haan: 'Frou mei mandoline op sofa'. Jo binne fan herte wolkom op woansdei 24 septimber om 17:00 oere yn it Tryatergebou oan de Oostersingel nûmer 70 yn Ljouwert. Oare sprekkers op dizze middei binne de [...]

 • 29 november 2013

  Okkerdeis stie it folgjende berjocht yn’e krante:   Ferneamde aap Cheetah ( 1932 – 2012 ) út ’e Tarzan-films ferstoarn.   Cheetah, de ferneamde sjimpansee út ’e Tarzan-films, is op 80 jierrige leeftyd ferstoarn oan in niersykte. Sa berjochte it opheintehûs yn Florida dêr’t de aap ferbleau juster. Hy is ôfrûne sneon ferstoarn. Cheetah spile yn’e tritiger en fjirtiger jierren fan’e foarige ieu yn ’e [...]