• 5 juli 2013

    JABIK VEENBAAS - Het dichterschap van Hettinga kwam pas echt tot bloei in de bundel met de dubbele titel Under seefûgels/ De kust. Gek genoeg is deze bundel nooit in zijn geheel vertaald in het Nederlands. Alleen van het tweede deel verscheen een vertaling, of liever gezegd een tweetalige editie, getiteld Vreemde kusten/ Frjemde kusten, met één belangrijke verandering: het gedicht Blabze oan kleuren, inderdaad [...]

  • 7 maart 2013

    JABIK VEENBAAS - Ontwikkelingen in het dichterschap van Tsjêbbe Hettinga.   Dit artikel ferskynde foar it earst yn april 2001 yn Trotwaer en waard letter bewurke foar it winternûmer fan De Tweede Ronde, 2002. I. Het verinnerlijkte landschap De vernuftige, exuberante expressionist Tsjêbbe Hettinga zoals we die vandaag de dag kennen, beleefde eigenlijk zijn beslissende debuut in de verzen ‘Ljocht út en troch’[ ‘Licht nu en [...]