• 29 oktober 2015

    FROUKJE STUURSMA -  Spanningsveld tussen behouden en vernieuwen Alleen als de Culturele Hoofdstad impulsen geeft met een blijvend effect voor de amateurkunsten, dan wordt 2018 misschien toch nog een feestje zonder kater. Dat was ongeveer de strekking van het opiniestuk dat Hans Brans, adviseur bij Keunstwurk, schreef voor de Moanne. Zo soepel loopt het namelijk niet in de wereld van de blazers, toneelspelers, zangers en [...]