• 8 maart 2016

    GERBEN DE VRIES - In protte minsken hawwe noch altyd it idee dat sawat alle joaden yn de Twadde Wrâldkriich troch oproppen en razzia's oppakt en strookrjocht nei Westerbork transportearre binne. Foar in wichtich part wie dat ek sa, mar der wie ek in kategory minsken dy't earst yn in wurkkamp sieten. Oer dizze groep manlju, want dêr ha wy it oer, giet it boek [...]

  • 30 april 2015

    MONIQUE FLINKER -  As in boek oerset wurdt yn in oare taal, ûntstiet der in bysûndere bân tusken skriuwer en oersetter. In hast ûnsichtbere, want beide moetsje elkoar eins noait. Dochs sieten oersetter Jantsje Post fan Winaam en skriuwster Monika Held út Dútslân ferline wike neist elkoar op de bank by útjouwerij Cossee yn Amsterdam. Fiksje skriuwe oer Auschwitz. In dapper beslút. Mar skriuwster Monika [...]