Optrede foar de frede (2) – Preston Losack: Dit komt echt dichtbij

Publisearre op 15 maart 2022

Snein 13 maart kamen dichters, skriuwers en muzikanten gear yn Ytkafee De Basuin yn Ljouwert foar in kulturele manifestaasje foar de frede en foarmen dêr in line-up mei koarte optredens. Ferskate learlingen fan kristlik Gymnasium Beyers Naudé diene ek mei.

De tagong wie fergees, mei in donaasje nei draachkrêft oan Giro555, de middei hat mear as tûzen euro opsmiten.

De gearkomste wie in inisjatyf fan dichterskollektyf RIXT, kultureel opinyblêd De Moanne en City of Literature Ljouwert.

De Amerikaanse dichter Preston Losack wie snein ek by Optrede foar de frede. Hy komt oarsponklik út de stêd Dallas, mar wennet no yn Fryslân. Syn bydrage wie in trijetalich gedicht.

PRESTON LOSACK –

 

Dit komt echt dichtbij

 

‘Dit komt echt dichtbij.

It’s practically on our doorstep.’

After a ding op myn telefoan.

We praten over Putin and money

And what the USA has planned

And de VN of de EU

And how strong NATO really is,

Of sanctions and financial impact,

And of sudden hospitality

for slachtoffers—as if they were new—

With an inhumane and cowardly question:

How much money does it cost

To make the world right?

And while we talk of de tarieven van oorlog

Or avoiding oorlog

 

The missiles komen erg dichtbij

It would be on our doorstep

If we had one still.

Or friends still.

Or a child, stil.

Or a way out.

As armoede groeit zo snel,

The fact remains—This time

As many years geleden—

Evil has een gezicht, not a price.

Een gezicht van horreur

Een gezicht van concern

Een gezicht of needing to help

Een gezicht van haste

Or smug indifference

With a face of frustration

Sitting oan it ein fan de tafel,

miles away.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels