• 16 juli 2015

  ERIK BETTEN -  Cees Fasseur woont aan de Prof. P.S. Gerbrandyweg in Scheveningen. Twee huizen verder woonde de oorlogspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy zelf, tot aan zijn dood in 1961. Een plaquette herinnert daaraan, maar wordt aan het zicht onttrokken door een grote boom. Fasseur laat het me zien als hij me uitlaat. Om me vervolgens de weg te wijzen naar het monument voor Pieter Jelles [...]

 • 9 juli 2015

  GERBEN DE VRIES -  It lot van guon stêden lit him somtiden lêze as in ferhaal fan Slauerhoff of Alberts. Foar de kenners in bekinde begjinsin: "Soms ligt, aan de oever van een onbevaren zee ...", ensafuorthinne. Yn 2006 lies ik yn Auke van der Woud syn boek 'Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland' - no al in klassiker - oer it [...]

 • 6 juli 2015

  ERIK BETTEN -  Pim Mulier geldt als de pionier van de Nederlandse sport. Een status die hij deels zelf opbouwde door mythes rondom zijn eigen persoon te creëren of te voeden. Minder bekend is Mulier als dweper met zijn Friese wortels, of als conservatieve aristocraat. In één evenement balde Mulier de conflicterende kanten van zijn persoonlijkheid samen: de Elfstedentocht. Captain van Jong Holland. Die titel [...]

 • 16 juni 2015

  GERBEN DE VRIES -  Sprekt of ferstiet God eins wol Frysk? Yn myn jeugd kaam der by ús thús wolris in âlderling del. De petearen giene altyd yn it Frysk, mar at der bidden wurde moast, barde dat yn in Nederlânsk mei in swier aksint. Dat fûn ik as jonkje altyd wat apart. Krekt as koe God him mei it Frysk net sa goed rêde. [...]

 • 11 juni 2015

  GERBEN DE VRIES -  Bomoanslaggen op heechspanningsmêsten, it delsjitten fan gewoane plysjemannen, in besettingsmacht fan tûzenen militêren, marteling yn finzenissen. Dit klinkt as Noard-Ierlân of Baskenlân yn de jierren santich en tachtich fan de 20ste iuw. Ek yn in part fan Italië hat dizze foarm fan gaos en geweld lykwols lange tiid foar master opslein, al is dat by de measten net bekind. It giet [...]

 • 2 juni 2015

  GERBEN DE VRIES -  Yn ús studintejierren makken wy der wolris grappen oer. In Drint of in Saks koene je goed op 'e kast krije mei de opmerking dat hja echte 'zandkoppen' hiene. Dat wie fansels in fette knypeach nei de folkenkunde fan - doe - in jier of fjirtich, fyftich werom. Dy pseudowittenskip seach benammen yn it noarden fan Nederlan in dúdlik ûnderskied tusken [...]

 • 29 mei 2015

  Volgende maand zouden we zes jaar samen zijn. Eigenlijk zijn we nu twee maanden uit elkaar, maar ook weer niet helemaal. We wonen nog samen in ons huis, want de definitieve knoop is nog niet doorgehakt. Het is erg ingewikkeld. Het is nu aan mij om een keuze te maken. Ik weet het nog niet. Ik kan mijn verstand en mijn gevoel niet meer uit [...]

 • 22 mei 2015

  Zoals Nederlanders elkaar groeten met de vraag ‘alles goed?’, zo vragen ze bij ons ‘wanneer ga je trouwen?’ Nederlandse vrouwen zijn al vanaf hun achttiende onafhankelijk, maar bij ons begint het vrouw-zijn pas als je gehuwd bent. In mijn cultuur, ik ben volbloed Koerdisch, leven we volgens de normen en waarden van de Koran. Ik mag dus ook niet op mezelf wonen zonder getrouwd te [...]

 • 15 mei 2015

  Ik ben op een kantelpunt in mijn leven, zo voelt het echt. Dit is het eerste huis voor mij alleen, ik heb mijn eerste baan en zo ... Ik was mijn hele jeugd onzeker over mijn uiterlijk en over of ik wel wat kon, maar nu ben ik blij met hoe het met me gaat. Ik krijg steeds meer zelfvertrouwen en ik snap het allemaal [...]