• 5 februari 2020

  Understeande boeken bespruts Ernst Bruinsma op 1 febrewaris yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Ntrij55 - Elske Kampen, Utjouwerij Afûk, €17,50 Uneinige Beweging - Jaap Bruintjes, Noordboek, €17,50 Waagstukken - Charlotte van den Broeck, De Arbeiderspers, €22,50        

 • 24 januari 2020

  ELSKE SCHOTANUS -  Othello, als zwarte man in een witte wereld, raakt verstrikt in een web van intriges. Die wereld, op de theaterpodia waar Het Nationale Theater het Shakespearestuk brengt, is, onder een koel blauw licht en op een spiegelende vloer is, witter dan wit. De spelers dragen smetteloos witte kostuums, hun gezichten en pruiken zijn spierwit waardoor Othello, met zijn zwarte gezicht en handen [...]

 • 20 december 2019

  ELSKE SCHOTANUS -  Leist by it lêzen fan Karlsson fan it dak, in berneboek fan Astrid Lindgren ferfryske troch Martsje de Jong al geregeld dûbeld, itselde jildt foar de krystfoarstelling fan Tryater. In jonkje Erik fielt him allinne: heit en mem binne net thús en sus Betty hat him, foar in bûssint, tasizze litten dat er net yn de keamer komme sil as har freontsje [...]

 • 18 december 2019

  ARJAN HUT -  Krekt op de dei dat Ljouwert foar de ivichheid ta City of Literature útroppen wurdt, sit ik mei in mysterieusk en beskieden bondeltsje yn de hannen. En mei beskieden (de ferlytsing is net denigrearjend bedoeld) bedoel ik dat it lytser is dan in nijmoadrich telefoantsje, dat der mar in pear gedichten op de siden steane en dat yn dy gedichten de wurden [...]

 • 13 december 2019

  Understeande boeken bespruts Ernst Bruinsma op 7 desimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: BAM, Een reis van niets naar niets, Jelle Brandt Corstius, Das Mag Uitgeverij B.V., €17,99 De Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd 1939-1945, David Barnouw en Dirk Mulder, Uitgeverij Wbooks, €24,95        

 • 2 december 2019

  ELSKE SCHOTANUS -  Sa soe it wêze moatte, as Joost Bolt en Wendell Jaspers – spilers en persoanaazjes tagelyk – har tegearre weromlûke yn in hûs oan see, fier fan de bewenne wrâld. It hûs, ferbylde troch op it spylflak krytstreken te lûken, en twa stuollen binne sa’n bytsje de iennige attributen dy’t de setting foarmje. Dêr sil it pear – yn it stik ‘Er [...]

 • 27 november 2019

  ARJAN HUT -  'Omen' fan Atmoran út Dokkum befettet sa'n bytsje alle yngrediïnten dy't metal foar de leafhawwer ta in boeiend sjenre meitsje. Krêft, enerzjy, aventoer, rauwe mystyk, ynstrumintbehearsking ... en dan te betinken dat it hjir om in debút giet! En earder al dy fantastyske plaat fan Insurrection, as ha de metalgoaden Fryslân útkard as nij Valhalla.   Likegoed, ek mei al har eigenwizens [...]

 • 22 november 2019

  Understeande boeken bespruts Ernst Bruinsma op 9 novimber yn Op en út, it kultuerprogramma fan Omrop Fryslân: Pia van Rees – Mem falt út, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij, €17,50 It grutte foarlêsboek diel 2, Utjouwerij Afûk, €22,50 Hein F. Faber - Doarp oan see, Utjouwerij Bornmeer, €24,90      

 • 13 november 2019

  RYNK BOSMA -  ‘De mins is net oars as de plant, hy of sy hat in soad wetter en ljocht nedich mar boppe al in protte leafde’. Sa seit Jan Eekma as doarpsdokter Goedhart yn 'De Bûsedokter', de nije foarstelling fan Teatergroep Sult yn de kas FleurigBuiten yn Koudum. Dokter Goedhart is yn de hjerst fan syn libben en siteart syn ferstoarne frou Janke, ‘Ik [...]