• 22 september 2023

  HUUB MOUS -  We schrijven 6 maart 1960. Die dag werkte mijn vader veertig jaar bij de PTT. Dat jubileum werd bij ons thuis in Amsterdam gevierd met een receptie, waarbij niet alleen mijn hele familie, maar  ook alle collega’s van mijn vader aanwezig waren. Laatst vond ik in een doos op zolder een groepsfoto terug die gemaakt is bij deze feestelijke bijeenkomst. Aan de [...]

 • Marleen Annema

  24 maart 2023

  HENK-JAN VAN DER KOLK - De Waddenzee is een hotspot voor zowel vogels als mensen. Jaarlijks maken miljoenen vogels gebruik van dit UNESCO-werelderfgoedgebied, om er te broeden, te overwinteren of om op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd wordt de Waddenzee door toeristen druk bezocht en vinden er ook allerlei andere menselijke activiteiten plaats. Het gevolg is dat vogels vaak verstoord worden, wat hun conditie [...]

 • Marleen Annema, Waddenkust

  27 juni 2022

  PIM WILLEMSEN -  Hoe kwelderontwikkeling afhankelijk is van de lokale bodem, getij en sediment en vice versa kwelders kunnen bijdragen aan kustbescherming door golfdemping: een paradox?  De kustzone is wereldwijd het meest dichtbevolkte gebied en de economische activiteit is aanzienlijk. 70 procent van de megasteden (met meer dan 1,6 miljoen inwoners) bevindt zich in dit gebied, en de populatie blijft groeien. Echter, om te leven [...]

 • 4 april 2021

  MARTSJE DE JONG - Yn augustus 2020 publisearre heechlearaar rurale sosjology Jan Douwe van der Ploeg in wiidweidich artikel oer de roman Styfmem ierde fan Theun de Vries yn it Ingelsktalige Journal of Peasant Studies, in ynternasjonaal wittenskiplik tydskrift dat him rjochtet op de maatskiplike posysje fan boeren, lânarbeiders en migranten. It Journal of Peasant Studies hat in soad omtinken foar tema’s lykas boerestriid, boerebewegingen [...]

 • 14 februari 2020

  HOUKJE RYPSTRA -  Ambassadeur fan De Kruidhof yn Bûtenpost, koördinator behear by Natuurmonumenten op Skiermuontseach ('sis mar boskwachter'), projektdirekteur B-Rapsody, trouamtner en brânwacht… dat allegear soe Jan Willem Zwart op syn kaartsje sette kinne. In drok beset man mei in passy foar bioferskaat yn al syn fasetten. Mar wat driuwt him dêryn? Hortus De Kruidhof, of better sein De Tún fan Fryslân, is in moai [...]

 • 12 maart 2018

  ELSKE SCHOTANUS -  Verdeeld over het jaar, als onderdeel van het programma van LF2018, organiseert de Stichting TIJD – beheerder van de ecokathedraal in Mildam en de Le Roy tuin in Heerenveen – workshops waarin theorie en praktijk van het ecokathedrale denken van Louis G. Le Roy (1924 - 2012) worden behandeld. Het ochtendprogramma wordt verzorgd door kunsthistoricus Huub Mous, eerder werkzaam bij Keunstwurk en [...]

 • 28 december 2017

  MARITA DE JONG -   Dirk Bruinsma oer bysûndere edysje fan de Slachte   ‘Us rinners binne goud wurdich’   Twa dagen de Slachte rinne of ien dei? Yn 2018 kinne de dielnimmers kieze. Beropskuierder Durk Hibma hat foar dizze spesjale edysje, dy ’t op 31 augustus en 1 septimber plakfine sil, in hiel bysûndere rûte gearstald. Hibma, sels in fanatyk rinner, hy leit de [...]

 • 1 november 2017

  MELIZA DE VRIES -  Ik houd van de rotonde van Joure. Naast het bord ‘Provinsje Fryslan’ het eerste teken dat ik bijna thuis was. Op de achterbank begon het aftellen: Joure, Heerenveen, Beetsterzwaag en dan afslag Drachten Centrum. Het buitenland lag inmiddels drie uur achter ons. Mijn zusje sliep op mijn linkerschouder. Het cassettebandje was gesmolten: Alfred Jodocus Kwak spetterde, pieterde en paterde zo langzaam [...]

 • 3 augustus 2017

  GERBEN DE VRIES -  Diel 2 Komt Jantien de Boer mei har boekje Landschapspijn ek mei mooglike oplossingen? Sels beweart se fan net. Se wit ek hiel tûk de skuldfraach te ûntrinnen troch ek de 'dieders' oan it wurd te litten. De Boer giet hiel dapper letterlik de boer op. Dat giet no ek wat makliker as pakwei tweintich jier werom, want doe wiene boeren hiel [...]