Gabrielle en Arjan Bedoele it Net Ferkeard: Nachtmerje-eftich

Publisearre op 6 juli 2024

 

Foto: Marc Knip, Lex Paleaux en hûn.

By de Fryske slam gie it der ferline wike hurd oan ta, de emoasjes rûnen heech op. It wie sa drok, beskikers moasten sels yn de gong sitte. Martsje de Jong en Sigrid Kingma yn de finale! Eartiids waard ek al ‘slamt’. Yn in boekje út 1946 wurde de foardrachten fan dy tiid beskreaun as dreech, der wie neat oan. Mar gelokkich kaam der doe in foardraachboekje, wêryn’t allinne efternammen fan dichters brûkt wurde, is dat net wat âlderwetsk? G. Terpstra en A.J. Hut ha it der even oer.

Hûnen as minsken en minsken as hûnen yn Kinds of Kindness.

“I just got in my first K-Hole and the guy asked me to give head while I was throwing up.” (Amerikaanske faam yn Berlyn)


Hoefolle soarten woarst geane der yn Poalsk sop? Gabrielle tocht terjochte te kommen yn in huorrepân mei Gluren bij de Buren, mar dat foel ta, wol hie se in nachtmerje-eftich ferbliuw yn Berlyn en moast se ôfsjen yn de bioskoop, mar seach ek it bêste stikje sinema ea. Arjan waard just tige ûntspannen yn de bioskoop mar de stuollen wiene wol ferfelend. Wy binne bliid dat John Lennon der net mear is en Arjan lêst in boek dat tige stressfol is, fan Fryske Haarlimmer Lex Paleaux. 

Foto: Natalia Balanina. Gabrielle en Arjan presintearje it net ferkeard: Fryske Slam 2024, folle bak yn De Gouden Leeuw.

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels