Frieda de Witte

Publisearre op 4 oktober 2013

SANNE VAN DER HEIDE – 

Frieda de Witte hat in atelier yn ‘Het Paleis’ yn Grins. Se hat in fassinaasje foar skiednisferhalen. Mei har op it each ienfâldige tekeningen wol se swiere ûnderwerpen op in lichte wize foar it fuotljocht bringe. Frieda ferhuze nei Grins om oan ‘e keunstakademy te studearjen. Se komt lykwols net werom nei Fryslân om’t se de de kâns op in karriêre as keunstner yn Grins grutter achtet as yn Fryslân. Mear fan Frieda is te sjen op: www.friedadewitte.nl.

 

 

Kategory
Tags

Diel dit artikel!

Relatearre artikels