Poetic Potatoes

Yn gearwurking mei Stichting Bildtse Aardappelweken fersoarget ‘de Moanne’ yn oanrin nei KH2018 in útwikselingsprojekt mei dy oare kulturele haadstêd yn 2018, Valetta. Oantenmei 2018 ferskypje wy, tegearre mei de poaters út Fryslân, alle jierren tsien Fryske gedichten yn Ingelske oersetting nei Malta. Yn dit dossier alles oer it projekt Poetic Potatoes.

Koos Tiemersma

De Gysbert Japicxpriis 2015 giet nei Koos Tiemersma. Yn dit dossier jout de Moanne omtinken oan it hiele oeuvre fan de skriuwer.

de Gysbert 2015

De advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis 2015 hat 12 boeken nomineard. Op 1 juny waard de ‘longlist’ werombrocht nei 3 titels: ‘Einum’ – Froon Akker, ‘In kop as in almenak’ – Elske Hindriks en ‘Littenser merke’ – Ale S. van Zandbergen. Yn dit dossier alle bydragen oer de nominearre skriuwers en titels.

23tich

23tich is in portretseary yn it kader fan it Maria Louise jier 2015. De kommende wiken ferskine yn dit dossier acht libbensportretten fan de Maria Louises fan no. Fotografy: Tryntsje Nauta. Ynterviews: Grytsje Klijnstra. Foarmjouwing: Marcel Westra. Konsept: Tamara Schoppert.

Tryater

Yn 2015 bestiet Tryater fyftich jier. Yn dit dossier fine jo alle stikken oer Tryater dy’t earder online publisearre binne of opnommen west hawwe yn ús blêd. Wolle jo reageare op ien fan de artikels yn dit dossier? Stjoer jo reaksje nei reaksje@demoanne.nl.

Sjoerd de Vries

Kunstenaar Sjoerd de Vries krijt dit jier de GERRIT BENNER-priis fan de provinsje Fryslân. De priisútrikking is freed 20 novimber om 19.00 oere yn it Fries Museum yn Ljouwert.

SKIMER

Fiif jonge Fryske keunstners reizigje op útnoeging fan Tresoar trije wiken troch Yslân, foar in projekt dat SKIMER hiet. Foar harren betsjut de skimer in tuskentiid: alles is noch mooglijk. Foarút of achterút binne der net mear, yn skimer besteane meardere realiteiten neist inoar. 

Underwiis

Hoe stiet it der foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te finen hold de Moanne in tal petearen mei minsken út it ûnderwiisfjild. Dy rige krijt no in ferfolch yn de foarm fan in temanûmer fan de Moanne oer ûnderwiis. Yn dit dossier fine jo alle stikken oer Frysk yn it ûnderwiis dy’t earder online publisearre binne of opnommen west hawwe yn ús blêd. Wolle jo reageare op ien fan de artikels yn dit dossier? Stjoer jo reaksje nei reaksje@demoanne.nl.

Nije Fryske stavering

Op 24 april stimden Provinsjale steaten fan Fryslân yn mei ferskate foarstellen oangeande staveringsregels en waard dúdlik dat in standertwurdlist foar it Frysk oanmakke wurde sil. Fuortendaalk rôpen Fryske wittenskippers, skriuwers en oaren op om yn aksje te kommen tsjin de foarnommen feroarings omdat dy neffens harren liede sille ta in ferearming fan it Frysk. Yn dit dossier fine jo artikels oangeande de diskusje dy’t ûntstien is oer de útstellen fan de Fryske Akademy. Wolle jo in bydrage leverje oan dit dossier? Stjoer jo reaksje nei: reaksje@demoanne.nl.

Sjoerd Dirk Janzen

(foto: Reyer Boxem) Yn Kunstsalon Assen is oant 5 maaie 2013 in útstalling te sjen fan Sjoerd Dirk Janzen (1955-2006). Marita de Jong en Steven sterk skreaun earder foar de Moanne twa prachtige stikken oer dizze yndrukwekkende Fryske skilder. Op snein 7 april sil Remco Ekkers in foardracht hâlde yn Assen, oer de relaasje tusken de gedichten fan Janzen en syn byldzjende wurk. KunstSalon, Vaart NZ 6 in Assen, facebook.com/kunstsalonassen.

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organisearret 'live'-moetingen.