Koos van der Sloot (1953 – 2018)

Koos van der Sloot (1953 – 2018)

Op moandei 19 febrewaris ferstoar keunstner Koos van der Sloot (1953 – 2018). Yn dit dossier alle stikken dy’t earder yn ‘de Moanne’ ferskynd binne oer it libben en wurk fan Koos van der Sloot.

It aai as it byld en teken fan de ûnútspreklike tiid

As der ien ding is dat net yn it tinken fan byldzjend keunstner Koos van der Sloot (57) past, dan is dat it sizzen: in aai is in aai is in aai. Yn syn assemblaazjes, romtlike konstruksjes, opboud út alderhande soarten fan leechsûge aaien – fan hinne- en kwartelaaien oant en mei Amerikaanske ‘loopeendeieren’ – binne de dingen altyd mear as wat se binne, foaral as dy gearfoege wurde mei bygelyks in lytse, roastige seine of de koperen slinger fan in âld skippersklokje. It binne út soarte universele symboalen, mar Van der Sloot jout dêr in eigen draai oan. It aai stiet net inkeld foar it libben, mar ek foar de dea, de hope, de leafde, it fertriet en sels foar de keunst sels, yn it gefal fan Van der Sloot is dat in keunst dy’t fierhinne yn it teken fan de Tiid stiet.

Ei als metafoor voor de tijd

Eieren. Als jongen verzamelde hij ze, als kunstenaar staan ze centraal in zijn werk. Koos van der Sloot (1953) vraagt zich weleens af, waarom het zo lang heeft geduurd voordat hij er, als beeldend kunstenaar, de juiste vorm voor vond. Op de derde verdieping van het Fries Museum is van 24 januari tot en met 19 februari een kleine overzichtstentoonstelling te zien. Er zijn 15 werken te zien uit de periode 2007-2017. In de laatste week (14 tot en met 19 februari) is de kunstenaar aan het werk in het Open Atelier en licht van 14.00 tot 15.00 uur zijn werk toe.

Beweging fan ljocht yn Melklokaal

Op it earste each is der hast gjin grutter tsjinstelling te betinken as dy tusken de ljochte, kleurige en fierhinne figurative doeken fan skilder Jan Snijder en de geometrysk abstrakte ynstallaasjes fan byldzjend keunstner Koos van der Sloot yn de op dit stuit rinnende duo-eksposysje ‘Saturnalia’ yn galery melklokaal op it Hearrenfean. Wat harren lykwols bynt, is it ljocht of better: de wurking en beweging fan it ljocht. Beide keunstners litte, elk op eigen manier, ferrassend nije ûntwikkelingen sjen.

Sporen van de Nul-beweging in Friesland

De Nederlandse Nul-groep kan niet worden losgekoppeld van soortgelijke bewegingen elders in Europa, waaronder de Zero-beweging in Duitsland, de Nouveau Realisten in Frankrijk of de Azimuth in Italië. Kunsthistoricus en galeriehouder Fred Wagemans, die de afgelopen jaren in zijn galerie in Beetsterzwaag het werk van een aantal aan Zero verwante Friese kunstenaars liet zien, onder wie Harmen Abma, Sies Bleeker en Koos van der Sloot, wijst de kunstenaars Piero Manzoni, Lucio Fontana en Yves Klein aan als de oervaders van Zero.

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organisearret 'live'-moetingen.