de Moanne live – woansdei 4 april

De earste Moanne live fan dit jier wurdt holden op woansdei 4 april, 20.00 oere yn Tresoar. Ditkear is de Flaamske skriuwer Erik Vlaminck te gast. Hy sil foarlêze út eigen wurk en ynterviewd wurde troch Ernst Bruinsma. Besikers ferwûnderje har gauris oer de orizjinele bydragen oan de Moanne live. Kom ek ris del! De tagong is fergees. de MoanneLive is in jûn mei alle kearen in ferrassend ferskaat oan nijsgjirrige sprekkers. De MoanneLive is…

de Moanne – Live mei Kester Freriks

De twadde Moanne live fan dit jier wurdt holden op tiisdei 15 maaie. En ditkear is skriuwer Kester Freriks te gast. Kester Freriks, skriuwer en sjoernalist, publisearre yn 2010 it boek ‘Verborgen wildernis’. Yn dat boek siket hy nei lânskippen dy’t de sensaasje fan wyldernis jouwe. Hy kombinearret dêrby tekst mei âlde kaarten dêr’t op te sjen is hoe’t ús lân der sa’n twa ieuwen lyn útseach. Troch de kombinaasje fan lânskip en kartografy is dat…

de Moanne Live mei Josse de Haan

De lêste Moanne Live fan dit jier stiet yn it teken fan de nije essaybondel fan Josse de Haan, ‘Frozen moonlight yn myn hannen’. Yn ’e mande mei útjouwerij Elikser en Museum Dr8888 wurdt op freed 15 novimber yn Museum Dr8888 troch de skriuwer it earste eksimplaar oanbean oan Marianne ten Hove. Oare sprekkers op dizze middei binne: keunsthistoarikus Huub Mous en Paulo Martina, direkteur Museum Dr8888. Graach oant sjen op freed 15 novimber om 17.0…

de Moanne Live oer Fryske waadkust

Bosch - Slabbers

De tredde MoanneLive fan dit jier wurdt holden op tiisdei 14 maaie. Ditkear in temajûn oer de kânsen fan de Fryske waadkust. De jûn bestiet út in lêzing troch lânskipsarsjitekt Peter de Ruyter en in debat. Yn it debat stiet de stelling ‘Fryslân hat him ôfkeard fan de see’ sintraal. Debatlieder foar dizze jûn is Klaas Sietse Spoelstra. – Tiisdei 14 maaie, 20.00 – 21.00 oere – Aldehouseal, Tresoar, Bûterhoeke 1 yn Ljouwert de Moanne

de Moanne – Live

1920599_656833107691658_1598060047_n

No tiisdei 18 febrewaris om 20.00 oere yn Tresoar wer in de Moanne Live! Dizze kear stean op it poadium: – Maartje Roos – Siebe de Boer – Jose Witteveen de Moanne Live is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin of skerp tinkt. 

Opjefte graach foar 18 febrewaris by Sito Wijngaarden: s.wijngaarden@afuk.nl. Graach drinke wy mei jimme nei ôfrin in glês op de Moanne. Wy sjogge út nei jim…

Tiisdei 23 Oktober, de Moanne Live

De redaksje fan de Moanne en de Stichting de Moanne noegje jo fan herten út foar in foardracht fan de folgjende sprekkers: Jetske Bilker, Silke Boersma, Anne Feddema en Laurens Aaij. Tiisdei 23 oktober 2012, oanfang 20.00 oere. Gysbert Japicx-seal, Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert de MoanneLive is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin en sker…

Wat is de Moanne?

de Moanne wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. de Moanne lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. de Moanne ferskynt op it web, op papier en organissearret ‘live’-moetingen. As algemien-kultureel opinyblêd wol de Moanne in tagonklik, eigentiids opinyblêd wêze foar en oer kultuer yn Fryslân. It is dus net in tydskrift foar Fryske kultuer, mar…

Lijen oan it libben yn feelgood-fersen

…n de beammen, skarreljen op it moas.   Hark… opstannich skom. (9) (…) it waad wurdt rêstich, it wetter leech ik stoarje oer de stille widens            (10) (…) it lânskip wachtsjend stiif omklamme troch de kjeld op nij moanneljocht             (46) It giet De Wit mear om formulearjen as om eksperimint en eksploraasje, mear om sfear as om ynhâld. Dat smyt werkenbere poëzy op. Hy mijt de ivoaren toer fan de iensume geast en siket de waarme s…

de Moanne Live yn byld

Niels Lahuis

Folle bak justerjûn op de earste Moanne Live fan 2014 mei as boeiende gasten José Witteveen, Siebe de Boer en Maartje Roos. In tige slagge jûn. Sjoch hjir foar in fotoferslach fan de jûn. Heel graach oant de kommende Moanne Live op tiisdei 6 maaie!    …

de Moanne – Live 2012

Ek takomt jier binne jo wer fan herte wolkom yn de Gysbert Japicx-seal fan Tresoar op ien fan ûndersteande datums foar de MoanneLive. In jûn mei alle kearen in ferrassend ferskaat oan nijsgjirrige sprekkers. De MoanneLive is bedoeld om op papier, mar ek op tal fan oare wizen in poadium te jaan oan elk wa’t goed skriuwe kin en skerp tinke. – 4 april 2012 – 15 maaie 2012 – 23 oktober 2012 – 11 desimber 2012 Oanfang alle kearen om 20.0…

DE MOANNE

'de Moanne' wol in breed en kreatyf poadium biede foar aktuele en skôgjende bydragen oer kultuer en de keunsten. 'de Moanne' lit sjen wat der yn en om Fryslân spilet, yn taal, byld en nije media. 'de Moanne' ferskynt op it web, op papier en organissearret 'live'-moetingen.